Sprokkelingenreeks

De Historische Werkgroep stelt ieder jaar een nieuwe uitgave samen in de reeks Sprokkelingen. Dat doen we met voorinschrijving. De eerste Sprokkeling verscheen in 1979. Aan de hand van deze Sprokkelingenreeks probeert de werkgroep de rijke dorpsgeschiedenis vast te leggen voor het nageslacht. 

Abonnees en Borchtlieden zijn  altijd verzekerd van de nieuwste uitgave in de reeks Sprokkelingen. Ze hoeven geen gebruik te maken van de voorinschrijving. Van eerder verschenen uitgaven kunnen nog exemplaren voorradig zijn. Deze kunt U online bestellen via de website en mogelijk tegen een gereduceerde prijs. De pijs en of de Sprokkeling nog voorradig is staat bij elke uitgave vermeld.

Jubileumuitgave Sprokkeling 50 ihkv Baarlo 800 jaar

In 2019 vierden we "Baarlo 800 jaar”. Het was toen 800 jaar geleden, dat Baarlo, voor zover bekend, voor het eerst in een schriftelijke bron werd genoemd. De akte waarin Baarlo werd genoemd dateert van oktober 1219, reden waarom we een boek over deze voor Baarlo belangrijke gebeurtenis en de periode daarna schreven.  Dat deze uitgave ook de 50ste werd in onze reeks Sprokkelingen, is nog een extra reden om bij stil te staan.

De eerste eeuwen van de buurtschap Baerle en het ontstaan van het kerspel Baarlo zijn in deze Sprokkeling uitvoerig en diepgravend beschreven. Er wordt aangegeven, welke huizen er bestonden, wie de bewoners waren en vooral in welke verhouding ze tot elkaar stonden. De toenmalige bewoners waren erfelijk gebruiksgerechtigden van grond en landerijen en degenen die de grond daadwerkelijk bebouwden. De verhoudingen en zaken die te maken hebben met het bezit, het gebruiksrecht en de uiteindelijke bewerking (het bouwen) van de gronden zijn uitvoerig onderzocht en in kaart gebracht. De onderlinge regels op het gebied van de verplichtingen en de te betalen thijns (belasting) komen uitvoerig aan de orde. Eén hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van buurtschap naar de status van kerspel in 1402.

Mocht je nog interesse hebben voor een uitgave neem dan gerust contact met ons op. 

In 2020 verschijnt de volgende Sprokkeling. Het wordt een index op al onze 50 Sprokkelingen. Ook hiervoor zal in het najaar van 2020 een voorschrijving starten. We zullen dat tijdig berichten.

In 2021 is het voornemen een Sprokkeling uit te brengen over Sjiwa en de jeugdcultuur in Baarlo.