Er komen nog steeds verzoeken voor aankoop van het Baolders Waordebook. We kunnen meedelen dat het woordenboek deel 1 is uitverkocht. Deel 2 is nog wel in beperkte oplage verkrijgbaar.