Organisatie

thijs.jpg

Stichting Historische Werkgroep de Borcht is op 21 oktober 1974 opgericht. Grote initiator was Pater Thijs.

De stichting stelt zich ten doel:

  1. het verzamelen, verwerven en beheren van goederen, boeken, naslagwerken en archivalia, alles van historische betekenis;
  2. het beheren van de in bruikleen ontvangen goederen onder 1. genoemd;
  3. het tentoonstellen, openbaar maken van al datgene onder 1. en 2. genoemd;
  4. het uitgeven van boeken over historische onderwerpen en het publiceren van artikelen aangaande de historie van de gemeenschap Baarlo;
  5. inspanningen te leveren voor het behoud van gebouwen en andere zaken die als monument of als karakteristiek en/of historisch relevant hiervoor in aanmerking komen.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld (stand 17-05-2023):

G. Segers Voorzitter
H. Nijssen Bestuurslid
T. Beurskens Penningmeester
F. Zeetsen Secretaris
   
           


Dat er belangstelling is voor de historie van Baarlo blijkt wel uit een groeiend aantal leden. Momenteel bestaat het ledenbestand uit 40 actieve leden. Maandelijks komen de leden in vergadering bijeen. De leden nemen deel in kleinere werkgroepen. De Borcht wordt actief ondersteund door Borchtlieden. Abonnees krijgen de jaarlijkse Sprokkeling thuis gestuurd.

 

ANBI

RSIN: 8044.86.025

Beloningsbeleid: HWG de Borcht wordt geheel in stand gehouden door vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. Incidentele kleine onkosten die worden gemaakt ten behoeve van de activiteiten van de HWG kunnen worden gedeclareerd. Er is geen sprake van beloning van leden, vrijwilligers en bestuursleden.


Begunstiger

Wil je begunstiger worden dan betaal je een jaarlijkse bijdrage van € 20,00. Als begunstiger ontvang je ook de jaarlijkse Sprokkeling tegen een gereduceerd tarief. Word je abonnee of Borchtlied dan ben je eveneens verzekerd van de nieuwste uitgave in de reeks Sprokkelingen. Een Borchtlied word je door ons jaarlijks voor € 70,- te steunen. Borchtlieden ontvangen de Sprokkeling gratis.  Momenteel bedragen de kosten voor een Sprokkeling € 17,- voor abonnees binnen Baarlo en € 21,95 voor abonnees buiten Baarlo. Voor de losse verkoop hanteren we een duurdere winkelprijs. Sommige Sprokkelingen kunnen qua prijs afwijken. Dat hangt af van het type uitgave. Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Baarlo, wens je een abonnement op onze uitgaven of sta je achter onze doelstellingen?... steun ons dan en word begunstiger. Maak daarvoor gebruik van onderstaand aanmeldingsformulier. Geef even in het veld 'opmerkingen' aan of de aanmelding een begunstiger of een abonnement op onze uitgaven betreft. Je kunt natuurlijk ook persoonlijk of via het e-mailadres contact met ons opnemen. De adresgegevens vind je op onze homepage onder het kopje Contact.


 

Captcha Code

Click the image to see another captcha.