Historisch Informatie Punt (HIP) in MFC De Engelbewaarder

De Historische Werkgroep de Borcht beschikt over een Historisch Informatiepunt in MFC De Engelbewaarder. Elke zaterdagmorgen van 10.00u. tot 12.00u. kunt u hier kosteloos terecht voor informatie over de historie van Baarlo. Het Historisch Informatiepunt wordt bezet door leden van onze werkgroep. Heeft u zelf nog interessant archiefmateriaal of bent u in het bezit van foto's en bidprentjes dan is er de mogelijkheid dat de Historische Werkgroep daarvan een fotokopie of scan maakt. Op die manier behoudt u uw origineel en kunnen wij onze collecties uitbreiden. We nemen natuurlijk ook graag schenkingen aan. We hopen u te mogen begroeten in De Engelbewaarder! Loop gerust eens binnen!