Documentatiecentrum

De Historische Werkgroep de Borcht verzamelt zoveel mogelijk informatie over de geschiedenis van Baarlo. Dat bestaat onder meer uit foto-, film- en archiefmateriaal, maar ook verhalen over en herinneringen aan vroeger. Ons Borchthome is gevestigd aan de Hoogstraat. Alle informatie wordt opgeslagen en bewaard voor het nageslacht maar ook toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en belangstellenden.

De werkgroep beschikt daarnaast over een Historisch Informatie Punt in de Openbare Bibliotheek aan de Markt in hartje Baarlo. Dit Informatiepunt, waar U met al uw vragen over de historie van Baarlo terecht kunt, is elke zaterdag voor publiek geopend tussen 10.00u. en 13.00u. (zie onze homepage).

documentatiecentrum.jpg

In ons Historisch Informatie Punt kunt U voor genealogisch onderzoek terecht en afschriften van de doop- trouw- en begraafregisters van de parochie H. Petrus Baarlo inzien. Verder is er een kleine handbibliotheek voorhanden waarin uitgaven over de historie van Baarlo en omliggende plaatsen en eerder verschenen Baarlose Sprokkelingen. Ook het fotoarchief en onze bidprentjescollectie mag U inzien. De bidprentjes zijn momenteel via deze website te raadplegen. Wij stellen het op prijs als U ons helpt bij het completeren van onze databestanden of nieuw fotomateriaal aanreikt.