In memoriam Herm Mertens

14-06-2021

Herm Mertens +
 
Afgelopen week werd bekend dat de heer Herm Mertens was overleden. In Baarlo bekend
als Herm van de Mild. Het grootste deel van zijn leven speelde zich af op hoeve de Mild in
Oyen. Toen de volgende generatie het roer op de boerderij over kon nemen gingen hij en
zijn vrouw kleiner wonen in de kom van Baarlo.


Nu kregen zij samen de tijd voor andere dingen. Een daarvan was het samen maken van
lange fietstochten. Ze genoten van hun vrijheid en er was tijd voor hobby’s. Zo werd Herm
lid van Historische Werkgroep de Borcht. Hij had veel kennis van oude toponiemen,
veldnamen. Niet vreemd voor een agrariër die het platteland van Baarlo en Kessel goed
kende. Ook bij de opknapbeurt van de oude keienvloer op de Veldstraat en van het
zogenaamde gereformeerde kerkhof was Herm Mertens betrokken. De wegkruisen en
kapellen hadden zijn aandacht. Bij het klimmen der jaren werd zijn directe betrokkenheid
minder, maar zijn geest bleef helder en zo was hij vaak een vraagbaak voor velerlei
historische zaken.


Aan een lang en welbesteed leven kwam na 91 jaar toch nog vrij plotseling een einde. Herm
bedankt voor de inbreng en belangstelling die je steeds hebt gehad voor de geschiedenis van
ons dorp en de Historische Werkgroep. Voor zijn vrouw en kinderen sterkte bij het gemis.
 
Historische Werkgroep De Borcht