Kasteelpark 't Kempke

30-05-2016

Op 24 mei presenteerde student Joshua Koch het onderhoudsplan voor het kasteelpark 't Kempke bij kasteel d'Erp. Hij stelde het onderhoudsplan samen in het kader van zijn studie. De gemeente is voornemens een aantal aanbevelingen uit dit plan ten uitvoer te brengen. Het kasteelpark dient dringend te worden gerevitaliseerd. Wie goed kijkt ziet dat het er erg verwaarloosd bij ligt en er achterstallig onderhoud is. De gemeente heeft nu een aantal verenigingen rond de tafel uitgenodigd om mee te denken over het beheer en een uiteindelijke herinrichting van het park. Naast het Dorpsoverleg, de kasteelheer en het IVN is ook de Historische Werkgroep een belangrijke gesprekspartner.

De Historische Werkgroep zal zich in de vervolgbesprekingen vooral sterk maken voor het behoud van de historische parkelementen zoals de zichtlijnen, de padenstructuur, de water- en vijverpartijen en historische bomen. Ook ten aanzien van de aanplant zal er kritisch worden gekeken. De bewaard gebleven historische plattegronden van het park bieden daarbij een belangrijke bron. De foto werd genomen tijdens de schouw van het kasteelpark in aansluiting op de presentatie van het onderhoudsplan.