Lezing Baarlo in 1577 en 1578

04-12-2017

De Historische Werkgroep organiseert een lezing over Baarlo i de jaren 1577 en 1578. Het was de tijd van de Tachtigjarige oorlog of de Opstand. Het oorlogsrumoer is ook te vinden in het Overkwartier van Gelre waar Baarlo deel van uitmaakte. Ook in Baarlo is veel gebeurd. de gastspreker Piet Schinck zal een beeld schetsen van het toenmalige Baarlo. Hij doet dat aan de hand van een document uit 1577. Inkwartiering van een vendel soldaten wordt behandeld en passant komen bijna alle inwoners van Baarlo die hier destijds woonden voorbij. We krijgen een mooi beeld van hoe een inkwartiering in die tijd plaatsvond, hoe de oorlogslasten werden verdeeld en een schans werd gebouwd. Wat betekende dit alles voor de Baarlose gemeenschap? Een caleidoscoop van jaren. Geen Gouden Eeuw in het Ambt kessel, maar een IJzeren Eeuw.

De lezing vindt plaats op donderdag 14 december om 20.00 u. in de Engelbewaarder. Entree is gratis.