Lezing Woensdag 19 juni 19:30

13-06-2024

Steen- en pannenproductie in Peel en Maas in de negentiende eeuw.

In de lezing door Marcel Dings zal hij inzoomen op de productie van stenen en pannen in de gemeente Peel en Maas in de negentiende eeuw. Aan bod komt het gehele proces van de volledig handmatige productie van deze artikelen, waaruit duidelijk blijkt dat dit uiterst zware arbeid was. In een kijkje vooruit wordt aangegeven wat er in dat proces later allemaal gemechaniseerd is om het werk gemakkelijker te maken. Vervolgens komen de diverse locaties in Peel en Maas ter sprake waarvan vaststaat dat er stenen of pannen gebakken zijn, met 

vermelding van de periode dat ze actief waren en de diverse eigenaren. Grootste verrassing daarbij is dat er maar liefst negen pannenbakkerijen geweest zijn binnen de grenzen van de huidige gemeente.

De lezing wordt ondersteund door foto’s en kaartmateriaal. Daarnaast wordt een filmfragment vertoond van een steenfabriek rond 1930 die op dat moment nog deels handmatig werkte. Dit geeft een heel duidelijk beeld van het zware werk dat in deze bedrijfssector verricht werd.

De lezing begint om 19.30 uur.

Locatie is MFC De Engelbewaarder, Tiendvrij 18, 5991 DN Baarlo.