Presentatie Baolders Waordebook 2

11-04-2017

Donderdag 6 april j.l. werd onder grote belangstelling het nieuwe Baolders Waordebook deel 2 gepresenteerd tijdens een Baarlose dialectavond. Tijdens deze avond werd ook een Dialectkwis gehouden. Bijgaande foto toont de 4 deelnemers met de twee prijswinnaars Leo Kurvers en Jan Wijnhoven. De Borcht dankt allen die aanwezig waren tijdens deze avond en hopen dat onze nieuwe publicatie goed wordt ontvangen.