Beeldhouwwerken Broer Bruijnen

10-12-2013

Met ingang van 2 december 2013 is in de Openbare Bibliotheek Baarlo een mooie overzichtstentoonstelling te zien van beeldhouwwerken vervaardigd door Baarlonaar Broer Bruijnen. De tentoonstelling kan worden bezocht tijdens de openstelling van de Openbare Bibliotheek. Graag maken wij u er tevens op attent dat er elke zaterdagochtend iemand van de Historische Werkgroep aanwezig is om uw vragen betrekking hebbend op de historie van Baarlo te beantwoorden.