Betale in Baolder door de ieëwe haer

03-10-2023

MFC de Engelbewaarder, woensdag 11 oktober 2023, 19:30 uur

Inleider: Jos Benders

Afkalven en opkrikken. Dat is de kortste samenvatting van de geschiedenis van het muntwezen. In de lezing wordt ingegaan op het mechanisme achter de voortdurende waardevermindering van munten, en hoe zich dat in onze contreien manifesteerde. Met welk soort munten betaalde men in de loop van de tijd in Baarlo en het Land van Kessel? Hoe veranderde dat in de loop van de tijd? Welke invloed hadden politieke ontwikkelingen daarop? Zijn munten meer dan alleen betaalmiddelen? Zijn er in het Land van Kessel ook munten geslagen?

Aan de hand van munten, muntvondsten en archivalia wordt besproken hoe bovenstaande ontwikkelingen zich in Baarlo en omgeving manifesteerden. Speciale aandacht is er voor de spectaculaire Baarlose vondst van Romeinse munten in 1830.

Gulden van Reinoud van Gulik als heer van het Land van Kessel (1394-1402): Zie afbeelding.

Voertaal: Limburgs.

Jos Benders (1965) is hoofdredacteur van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, en gespecialiseerd in de middeleeuwse muntslag van de Lage Landen.