Bewoningsgeschiedenis

10-05-2010

Op 13 april 2010 organiseerde de Historische Werkgroep i.s.m. de Groeibibliotheek en enthousiaste leden van de Werkgroep Stamboom van Heemkundevereniging Oos Naer een boeiende lezing met powerpoint presentatie voor allen die interesse hebben in familie-onderzoek. Veel mensen vinden het fijn om bij tijd en wijlen met hun stamboom bezig te zijn. Vaak komt men op en punt dat namen en data weinig zeggingskracht hebben. Men wil gewoonweg meer weten over de woonplek, een beroep, achtergronden van familieleden en woonomstandigheden. Velen zullen dit herkennen. Tegenwoordig bestaat er, zoals de Heemkundevereniging Oos Naer heeft laten zien, ook een andere mogelijkheid om het genealogisch verleden in kaart te brengen. Ondersteuning van de computer biedt hierbij vele voordelen. In Neer is men gestart met het koppelen van familienamen aan woonadressen, een pand of perceel. Door deze koppeling krijgt men per woonobject een mooi overzicht van de bewoning, aangevuld met velerlei gegevens zoals bouwgeschiedenis, verdeling van onroerend goed, memories van successie, bidprentjes etc. De Heemkundevereniging heeft laten zien op welke wijze het mogelijk is om kaarten van Neer vanaf 1830 tot heden achter en over elkaar te projecteren om zo de bouw-, bewoningsgeschiedenis en dorpsontwikkelling (digitaal) in beeld te krijgen. Ook de Historische Werkgroep Baarlo heeft in haar Sprokkeling Langs Koesdonker- en Kerkveld uit 2009, op een geslaagde en vergelijkbare manier een dergelijke relatie gelegd tussen huizen, bewoningsgeschiedenis en genealogie. Wie meer informatie wil over de wijze waarop een stamboomonderzoek kan worden uitgebreid met context-informatie over bouwobjecten, de perceels- en bewoningsgeschiedenis kan voor tips contact opnemen met Historische Werkgroep de Borcht. Graag attenderen wij op een handleiding 'bouwhistorisch onderzoek' die het gemeentearchief Venlo heeft samengesteld en die op haar website gedownload kan worden.