Deelname Heemkundebeurs Steyl (terugblik)

11-11-2017

De Historische Werkgroep de Borcht was op 22 oktober aanwezig bij de Heemkundebeurs in Steyl. We hebben deze beurs aangegrepen om de historie van Baarlo in de regio te promoten. Er was veel belangstelling voor onze stand! Dank aan onze leden Sjaan Vaessen, Jan Wijnhoven, Twan Beurskens, Ton Grubben, Godelieve van Gemen en Joep Keunen voor de bemensing van onze stand. Een bijzondere dank aan ons lid Ben Peeters die op een enthousiaste wijze bezoekers en belangstellenden wist te trekken met zijn visie op de ligging van de oude Romeinse weg ter hoogte van Baarlo.