Lezing 22 maart over de familie Spee

15-03-2023

Op 22 maart organiseren wij een lezing over de familie Spee en de geschiedenis van Baarlo 1441-1807. De lezing wordt gehouden door de heer Arnold Spee.

“In 1455 is Henrick Spee (destijds geschreven als Spey) tynsheffer (belastinginner) voor het Huis Baerlo. Baarlo is dan een klein dorp rond een burcht. Er wonen volgens de tyns cedule (belastingregister) vier adellijke families, 40 boerenfamilies die tyns betalen en 30 niet betalende personen. Henrick Spee en zijn vrouw Lysbeth bezitten sinds 1441 één morgen land (ongeveer 1/3 hectare) in Baarlo. Dit is een betrekkelijk klein stukje land, net genoeg om een gezin te kunnen onderhouden. Toch behoort Henrick Spee niet bij de kleine boeren, integendeel. Hij is ridder van het Hertogdom Gelre. En zijn vrouw Lysbeth is dochter van Arnt van Baerle, ook een ridder. Henrick en Lysbeth wonen dan ook niet in Baarlo maar op de Hertogenhof in Wankum. Het land in Baarlo wordt bewerkt door een pachter.”

Zo begint het verhaal van de familie Spee in Baarlo, waar ze meer dan 350 jaar (tot 1807) actief zijn. Arnold Spee zal uitgebreid op de familiegeschiedenis en de geschiedenis van Baarlo ingaan. Arnold Spee heeft, samen met Gerard Spee en René Spee, drie boeken geschreven over de familie Spee in Baarlo. Voor het tijdschrift voor familiegeschiedenis “Gens Nostra” schreef hij ‘Drie generaties familie Spee, Bestuurders van Baarlo tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568- 1648)’. Ook schreef hij samen met Jan Spee het artikel ‘Dertien generaties familie Spee in Baarlo 1441-1807’, in het Jaarboek 2020 van de Vereniging het Overkwartier van Gelre.

De lezing wordt gehouden op woensdag 22 maart van 19.30 tot 21.30 uur in het MFC De Engelbewaarder, Tiendvrij 18, 5991 DN Baarlo