Lezing Duikgroep Venlo Stichting Mergam Am Mosar

14-03-2013

Op 4 maart jl. nam de heer Van den Besselaar ons tijdens zijn lezing mee naar naar de diverse locaties die hij heeft “ontdekt”; de bodem van diverse rivieren, zeeën en plassen (resten van schepen, bruggen, nederzettingen, vliegtuigen) maar ook waterputten van kastelen en ondergelopen onderaardse gangen van vestingstadjes. Niet alleen op het land maar ook onder water, in rivieren, plassen en meren ligt veel archeologisch materiaal. Joost van den Besselaar, gewezen beroeps-duiker, is lid van de Stichting Mergor in Mosam, een groep duikende amateurarcheologen, die is ontstaan uit de Werkgroep Onderwater-archeologie Oostelijk Rivierengebied. In de begin jaren ’90 onderzocht men o.m. de opgraving van resten van een Romeinse brug in de Maas bij Cuijk. Sindsdien is het werkterrein uitgebreid tot de binnenwateren van Europa tot “zoutwater”-projecten, zoals het VOC-schip Amsterdam in het Engelse Hastings en de Mediator in Curaçao. Vorig jaar werd nog gedoken in de Maas op zoek naar een Romeinse overgang in de Maas bij de spoorbrug in
Blerick en Venlo. De HWG dankt de heer Van den Besselaar voor de zeer boeiende lezing.