Lezing roversbendes en vagebonden op 17 december in Baarlo

09-12-2015

De Historische Werkgroep de Borcht Baarlo organiseert een interessante lezing over rovers, bendes en vagebonden in vroeger tijden. Gastspreker Peter Geuskens uit Meijel is op dat gebied een autoriteit want hij doet al meer dan tien jaar onderzoek naar criminaliteit in onze omgeving. Hij trekt met zijn lezingenreeksen veel bezoekers. De aandacht gaat uit naar de 18e eeuw, de tijd van de bokkenrijders. Het dievengilde bezorgde de plattelandsbevolking destijds veel overlast. Het bestond vooral uit arme sloebers, landlopers,  alleenstaande vrouwen met kinderen en gedeserteerde soldaten die rondtrokken. De overheid probeerde de landloperij te beteugelen want veel vagebonden vonden aansluiting bij roverbendes die tussen Peel, Maas en grensgebied op rooftocht gingen. Peter wist bendes en bendeleden te traceren en hun spoor te volgen. Bent u geïnteresseerd kom dan donderdag 17 december om 20.00u naar MFC De Engelbewaarder aan de Pastoor Geenenstraat Baarlo. De lezing is gratis.