Nieuw Boek: Sprokkeling 53

18-05-2023
Prachtig nieuw boek: Sprokkeling 53 komt er aan!
Franse brieven van de Familie d’Erp de Holt et Baerle.
 
Vanaf 1787 tot 1962 was het Kasteel d’Erp met veel omliggende gronden eigendom van de familie van Erp tot Holt en Baerle. Na het overlijden van de laatste freule Clara in 1903, woonden de eigenaren elders; niet meer op het kasteel. Om hun bezit toch goed te kunnen besturen had men, gebruikelijk in die tijd, een rentmeester aangesteld. Met deze rentmeester, Mathieu Janssen, werden de zaken rondom de bezittingen per brief geregeld.
Brieven in het Frans, dat wel.
Omdat deze brieven een schat aan informatie geven over het leven in die tijd, de verhouding tussen de adel en de “gewone” burgers, hebben we de brieven vertaald. We bezitten alleen de brieven gericht aan de rentmeester. De brieven van zijn hand aan de leden van de familie Van Erp hebben we (nog) niet in ons bezit.
Toch is het zeer de moeite waard om deze “eenzijdige” correspondentie te lezen; het geeft een goed inzicht in het Baarlo van ruim honderd jaar geleden.
In de vertalingen hebben we geprobeerd om via voetnoten namen en situaties te verduidelijken. Namen van (Baarlose) personen die in het boek worden genoemd zijn in een aparte index opgenomen. In het boek zijn een veertigtal brieven opgenomen. De meeste zijn afkomstig van Maximilien baron d’Erp, een aantal van Marie baronesse d’Erp, geboren de l’Escaille en een paar van Nederlandse burgers, gericht aan Baron Maximilien.
In de bijlagen zijn opgenomen de genealogie van de familie van Erp, de verdeling van de erfenis van de drie freules in 1904 en de beschrijving van de politieke carrière van Baron Maximilien.
 
Het boek is samengesteld door Ton van Daelen, Jan Wijnhoven en Peter Sevriens, waarbij de laatste ook de vertalingen uit het Frans heeft verzorgd.
Het gehele boek is voorzien van afbeeldingen van de originele Franse brieven, de vertalingen in het Nederlands, verklarende voetnoten en is waar mogelijk geïllustreerd. De omvang is 160 pagina’s en het boek is ingebonden in een harde kaft.
 
Mocht u dit boek willen ontvangen, dan bestaat die mogelijkheid. U betaalt dan € 20,-- per boek.
Wij verzoeken u om het bedrag van € 20,--, per gewenst boek, vóór 1 juni 2023 over te maken op rekening NL86 RABO 0103 9194 57, o.v.v. “Sprok 53” en met vermelding van uw naam en adres. Woont u buiten Baarlo, dan rekenen we extra € 4,95 verzendkosten.
Na 1 juni 2023 bedraagt de verkoopprijs van het boek € 24,95 excl. verzendkosten.
Het boek komt dan eind juni, begin juli naar u toe!
Bestellen kan ook a.s. vrijdag (18 mei 2023) tijdens de zomermarkt in Baarlo.