Pierre Houben overleden

02-12-2016

Oud-voorzitter Pierre Houben overleden

Op 29 november j.l. is Pierre Houben, lid en voormalige voorzitter van de Historische Werkgroep overleden. Pierre had een grote passie voor de historie van ons kastelendorp. Hij bezat een grote vechtlust en overtuigingskracht en verzette zich tegen de verdere afbreuk van het cultureel erfgoed in de gemeente en in het bijzonder zijn geliefde dorp Baarlo. Een afbreuk die zich sinds de jaren zestig in Baarlo manifesteerde. Pierre was gedurende de jaren zeventig en tachtig het boegbeeld van de Werkgroep, de stem en de drijvende kracht. Met hem kreeg de Borcht een gezicht en een kritisch geluid. Na de restauratie van het kasteel (1974) was Pierre een van de initiatiefnemers van de oprichting van de Historische Werkgroep. Zo nam hij in de prille ontstaansgeschiedenis van de Borcht het initiatief tot een groots opgezette tentoonstelling die in kasteel d'Erp werd ingericht. Hier kwam de geschiedenis van Baarlo in al zijn facetten tot leven. Pierre wist destijds veel Baarlonaren te enthousiasmeren en aan te sporen om daaraan mee te werken. Bij het 10-jarig bestaan van de Historische Werkgroep in 1984 schreef Pierre een prachtig boek 'Monumenten uit een rijk verleden Van Barlo tot Baarlo'. Hij vervatte de rijke historie van ons dorp in deze 200 pagina's tellende uitgave. Burgemeester Hubben prees Pierre voor het vele speurwerk in de voorbereiding van dit boek en dankte hem vooral voor het enthousiasme en meer in het bijzonder de volharding waarmee het tot stand was gekomen. Burgemeester Hubben wist Pierre goed te typeren want volhardend was hij...zelfs tot het laatste moment van zijn leven. Het bestuur van de Werkgroep heeft hem onlangs nog bezocht in het verzorgingshuis Ter Borcht waar hij woonde. Al was zijn gezondheid toen al erg broos....hij spoorde ons aan ons te blijven inzetten voor het behoud van het erfgoed, in het bijzonder het kasteelpark, de prachtige boerderijen, de landschappelijke elementen zoals de meanderende beken en de hoewel hier en daar verstopt en moeilijk zichtbaar...de oude Romeinse heerbaan....Pierre... we danken je voor jouw immense inzet voor het behoud van de historie van Baarlo en de weg die je hebt gebaand. Je was een bijzonder man. We zullen je altijd in herinnering dragen. We wensen jouw echtgenote Truus, kinderen en kleinkinderen en familie veel sterkte toe.