Start voorinschrijving Sprokkeling 51 (2020)

30-12-2020

In 2020 was het 200 jaar geleden, dat Hendrik Willem Anthonie baron van Erp tot Holt en Baerle, overleed. Hij erfde in 1787 van een ver familielid, Raymond baron van Bierens, Grootdeken van Aken, het Huis en de Heerlijkheid Baarlo. Na hem bezaten leden van de familie Van Erp het kasteel in Baarlo tot 1962. Het kasteel werd door hen tot 1906 bewoond, daarna werd het van tijd tot tijd verhuurd en uiteindelijk in 1962 verkocht aan de gemeente Maasbree.

In deze nieuwe Sprokkeling, geschreven door HWG-lid Ton van Daelen, wordt geprobeerd uit ‘harde’ historische feiten, maar ook uit brieven, rekeningen en agenda’s, een beeld te scheppen van de samenleving in Baarlo en de ‘mensen’ Van Erp en hun verhouding tot elkaar. Wie waren de Van Erpen, waar kwamen zij vandaan en hoe verging het hen? Wat is er van hen geworden?
 
De Sprokkeling is voorzien van uitgebreide noten en bronvermeldingen en is rijk geïllustreerd. De omvang is 144 pagina’s en het boek is ingebonden met een harde kaft.
 
Bij voorinschrijving koopt u het boek tegen een gereduceerde prijs:
 
1. Voor niet-leden en niet abonnees is de Sprokkeling te bestellen bij voorintekening tot 15 januari 2021, in Baarlo thuisbezorgd voor de sterk gereduceerde prijs van € 19,95. Woont u buiten Baarlo, dan sturen wij u het boek per post toe. U betaalt dan € 19,95 plus € 4,45 verzendkosten.
 
2. Voor leden van de HWG en abonnees is de Sprokkeling te bestellen bij voorintekening tot 15 januari 2021. Thuisbezorgd in Baarlo voor de prijs van € 16.--, Woont u buiten Baarlo, dan sturen wij u het boek per post toe. U betaalt dan € 16,-- plus € 4,45 verzendkosten.
 
Controleer of uw bestelling op 1. of 2. betrekking heeft.
 
Heeft u interesse dan verzoeken we u om het bedrag, aangevuld met eventuele verzendkosten ad € 4,45) vóór 15 januari 2020 over te maken op rekening NL86RABO0103 9194 57 t.n.v. Historische Werkgroep, o.v.v. “Sprok 51” en uw naam en adres.
 
Het boek komt dan half februari naar u toe!
 
Na 15 januari 2021 bedraagt de verkoopprijs van het boek € 24,95 exclusief € 4,45 verzendkosten.