Voorinschrijving Baolders Waordebook start binnenkort

09-01-2016

Het is bijna zover. Op 20 januari 2016 start de voorinschrijving van het Baolders Waordebook. Het boek is een uitgave van de Historische Werkgroep en is geschreven door Herman Ewalds en Herman van Megen. Het woordenboek verschijnt in de tweede week van maart! Een inschrijfformulier wordt tijdig in Baarlo huis aan huis rondgestuurd. Wanneer u gebruik maakt van de voorinschrijving ontvangt u het boek tegen een gereduceerde prijs van 19,95 euro. Wanneer u buiten Baarlo woont worden bezorgingskosten in rekening gebracht. Deze meerkosten bedragen 4,95 euro. De winkelprijs zal worden vastgesteld op 24,95 euro. Zij die een abonnement hebben zijn reeds verzekerd van een exemplaar.

U kunt vanaf 20 januari a.s. op twee manieren voorinschrijven: 1) via het formulier dat huis aan huis wordt rondgestuurd of 2) online via een webformulier dat aan deze website wordt gehangen. De inschrijftermijn sluit op Aswoensdag 10 februari a.s. U ontvangt het boek dan door overmaking van het bedrag op ons rekeningnummer. Het rekeningnummer staat op 20 januari vermeld op het voorinschrijfformulier. Wanneer u gebruik maakt van het papieren voorinschrijfformulier dan wordt u verzocht dit in te leveren. Het afleveradres staat straks op het formulier. Aan de hand van het formulier kunnen we de betalingen administreren.

Alvast een tipje van de sluier. Het boek omvat meer dan 200 pagina's, het is volledig in kleur, het bevat meer dan 10600 woorden en het wordt voorzien van afbeeldingen. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres: deborcht@baarlo.com