Voorinschrijving Nieuwe Sprokkeling nr. 50!

30-08-2019

Dit jaar vieren we "Baarlo 800 jaar”. Door de vele publicaties en activiteiten kan U dat nauwelijks zijn ontgaan. Het is 800 jaar geleden, dat Baarlo, voor zover bekend, voor het eerst in een schriftelijke bron werd genoemd. De Historische Werkgroep de Borcht geeft al het hele jaar bijzondere aandacht aan dit gedenkwaardig feit. De akte waarvan hierboven sprake is dateert van oktober 1219, reden waarom we graag op zondag 20 oktober a.s. een boek over deze voor Baarlo belangrijke gebeurtenis en de periode daarna, officieel willen presenteren. Het boek is geschreven door ons lid Piet Schinck, die hiervoor veel en belangwekkend onderzoek heeft verricht. Dat deze uitgave ook de 50ste is in onze reeks Sprokkelingen, is nog een extra reden om bij stil te staan.

Piet Schinck Is er in geslaagd de eerste eeuwen van de buurtschap Baerle en het ontstaan van het kerspel Baarlo uitvoerig en diepgravend te beschrijven. Er wordt aangegeven, welke huizen er bestonden, wie de bewoners waren en vooral in welke verhouding ze tot elkaar stonden. De toenmalige bewoners waren erfelijk gebruiksgerechtigden van grond en landerijen en degenen die de grond daadwerkelijk bebouwden. De verhoudingen en zaken die te maken hebben met het bezit, het gebruiksrecht en de uiteindelijke bewerking (het bouwen) van de gronden zijn uitvoerig onderzocht en in kaart gebracht. De onderlinge regels op het gebied van de verplichtingen en de te betalen thijns komen uitvoerig aan de orde. Eén hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van buurtschap naar de status van kerspel in 1402.

De studie van Piet Schinck beschrijft de periode van 1219 tot 1402. Het gehele boek is voorzien van uitgebreide noten en bronvermeldingen en is rijk geïllustreerd. De omvang is 144 pagina’s

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van deze mooie uitgave, dan verzoeken we U vriendelijk uw e-mailadres door te geven op het e-mailadres:sprokkeling50@gmail.com 

U krijgt dan per omgaande een voorintekenformulier toegestuurd dat u daarvoor kunt gebruiken. Dat is enkel van toepassing wanneer u géén abonnement op onze Sprokkelingenreeks heeft. 

Een ingevuld formulier moet vóór 15 september in ons bezit zijn.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via ons algemene mailadres dat u ook aantreft op de homepage: deborchtbaarlo@gmail.com