Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2014

22-12-2013

De Historische Werkgroep kijkt terug op een succesvol 2013. In dat jaar werd weer volop gewerkt aan de update van onze bidprentjescollectie. Een prachtig bestand met veel oude prentjes zelfs uit de 19e eeuw. Dank aan hen die ons ook in het afgelopen jaar prentjes hebben aangereikt bij ons Historisch Informatiepunt in de bibliotheek dat elke zaterdagochtend geopend is voor publiek. Verder werd er door enkele leden voortvarend gewerkt aan de opbouw van onze beeldbank waarvan wij hopen dat deze in 2014 online kan worden geraadpleegd. Ook in 2013 is weer een nieuwe Sprokkeling verschenen 'Vastelaovend in Baolder'. Een mooi resultaat! Dank voor de vele positieve reacties. We blijven al onze uitgaven verbeteren. Ook de lay-out van onze Sprokkelingen en Baarloos Verleden blijft punt van aandacht. Een mogelijke lay-out van een toekomstig Baarloos Verleden is te bewonderen op onze website. 2014 staat in het teken van de start van de verhuizing van het Historisch Informatiepunt naar de Engelbewaarder en het 40 jarig bestaan van de HWG dat in 2015 wordt afgesloten met de publicatie en de presentatie van de sprokkeling Baolders Waordebook. Deze wordt samengesteld door ons lid de heer H. van Megen en de heer H. Ewalds. In 2014 verschijnt het laatste deel in de toponiemenreeks Goederen van naam, geschreven door de heer P. Schinck. Volgt u ons ook in 2014 op facebook waar u veel interessante artikelen vindt met een Baarloos historisch tintje. Tot slot delen wij mee dat onze secretaris Sjaan Vaessen zijn functie neerlegt. We zeggen hierbij dank voor zijn geweldige inzet gedurende de vele jaren. Sjaan blijft lid van de vereniging. We hopen dat de functie van secretaris en penningmeester in 2014 zal worden ingevuld.

De HWG wenst u een zalig kerstfeest en een voorspoedig 2014!