Beeldbank - PeelenMaasnet

De Historische Werkgroep is deelnemer aan PeelenMaasnet. PeelenMaasnet is een portal waarop vele historische foto's staan. De beeldbank wordt verrijkt met foto's van de Historische Werkgroep en andere aangesloten instellingen en verengingen. Op PeelenMaasnet kun je interessant fotomateriaal terugvinden.

We zijn geïnteresseerd in nieuw fotomateriaal. Foto's, voorzien van een toelichting, kun je in digitale vorm (jpeg/300 dpi) naar ons toesturen per e-mail. Neem even persoonlijk met onze secretaris contact op wanneer je foto's ter schenking aanbiedt. Dat kan eveneens via het algemene mailadres van De Borcht.