In Memoriam Jan van der Coelen

08-04-2017

We hebben afscheid genomen van Jan van der Coelen. Jan overleed op 2 april jl. We herinneren ons Jan als een bescheiden, integere man met een zachtmoedig karakter. Jan was erelid en had jarenlang zitting in het bestuur van de Historische Werkgroep. Zijn grote passie was de historie van Baarlo. Als lid heeft hij zich ook als schrijver en eindredacteur verdienstelijk gemaakt. We herinneren ons vooral zijn bijdrage aan de tot standkoming van de Sprokkeling ‘Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945’ en zijn boek over het agrarische verenigingsleven in Baarlo 1871-2001. Het laatste betrof een gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van de LLTB afdeling Baarlo. Jan was jarenlang zaakwaarnemer van de Boerenbond te Baarlo en kende de landbouworganisatie tot in detail. Vooral het onderzoek naar de kerkrazzia op 8 oktober 1944 hield hem zijn leven bezig. Zijn vader werd immers die bewuste dag opgepakt en onder dwang door de Duitse Wehrmacht afgevoerd naar Duitsland waar hij te werk werd gesteld. Gelukkig keerde vader terug naar Baarlo al had hij te weinig kracht om naast de boerderij het melkbedrijf voort te zetten. Jan hield van orde en netheid. Het secretariaatsarchief van de Historische Werkgroep was strak georganiseerd en optimaal toegankelijk. Dank zij hem kon de Werkgroep eveneens beschikken over een geordende bibliotheek met catalogus en een optimaal toegankelijke fotocollectie. Jan was eveneens het eerste lid dat het gebruik van de computer binnen de Werkgroep introduceerde. Hij durfde deze uitdaging aan en zag het nut en de onbegrensde mogelijkheden van deze nieuwe techniek. Jan, we danken je voor jouw immense inzet voor onze Werkgroep. We zullen je altijd in herinnering houden. We wensen jouw echtgenote Lies en familie veel sterkte toe.

Nieuwsbericht