Presentatie Baolders Waordebook

23-03-2016

Onder grote belangstelling vond op 22 maart de presentatie van het Baolders Waordebook plaats. De schrijvers Herman Ewalds en Herman van Megen zorgden voor een avondvullend programma. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Godelieve van Gemen-Bruijnen. Godelieve heeft  in Limburg haar sporen verdiend als dichteres en het Baolders dialect tot ver over de streektaalgrens heen uitgedragen. In 2001 won zij de Limburgse Veldekeprijs. Daarna schreef ze regelmatig gedichten en verhalen in het Baarloos dialect. Sinds 2011 schrijft ze voor Veldgewas, een initiatief tot bevordering van de poëzie in Limburgse dialecten. In 2012 werd Godelieve weer genomineerd voor de Veldekeprijs. Het Baolders Waordebook is te koop bij de Historische Werkgroep. De prijs bedraagt 24,95 euro. De oplage is beperkt. In het najaar verschijnt een tweede uitgave waarin nader wordt ingegaan op de grammatica, spreekwoorden en werkwoorden. Die uitgave wordt tevens verrijkt met verhalen in het Baarloos dialect.