Errata (wijzigingen en aanvullingen) bij eerder verschenen Sprokkelingen

Wij besteden veel aandacht aan de juistheid van de informatie die we in onze uitgaven opnemen. Dat wil niet zeggen dat er ook wel eens fouten worden gemaakt. Met dank aan de oplettende lezers vermelden wij op deze pagina de eerste verbeteringen en aanvullingen op de eerder verschenen uitgaven. Het overzicht is echter nog niet compleet. Schroom niet wanneer u in onze uitgaven fouten ontdekt en geef ze aan ons door!

Sprokkeling 38 Baarlo in beeld

Foto 17 1943 = 1935
Foto 42 kind = Koen Hendriks (Huissen)
Foto 55   bovenste rij: An Lenders = Mien Lenders
Foto 100 Dilly Heines = Dily Heines
Foto 104/105 Gerard Rogge = Gerard Roggen
Foto 109     bovenste twee rijen: Mia Hermans = Annie Denessen bovenste rij: Jo Grutters = Nellie Grutters knielend: Mia Janssen = Tiny Janssen
Foto 115 onderste rij vierde van links = Hennie van Wijlick
Foto 131 Jan Bouten = Jeu Bouten
Foto 144 na Jo Fleuren volgen nog Trees Brueren, Fiet Rijs en Agnes Kühlmann (de namen zijn vermeld in het register)
Foto 154 De foto werd jammer genoeg onduidelijk afgedrukt. Een andere versie van deze foto staat nu op de voorpagina van Baarloos Verleden april 2005
Foto 165 knielend: Bien Cootjans = Margriet Ottenheim
Foto 185 knielend achter Leonard Beurskens komt Piet Hoeben en als laatste Thei Gossens
Foto 197 Jean Heines = Jeanne Heines
Foto 212 onderste rij: de vierde persoon van links is vergeten, het is Piet Lenders.
Foto 221 een kind = Paula Kluthausen (derde rij midden)
Foto 222 bovenste rij: vlnr. Annie Beurskens, Mannie Martens, Piet Beurskens, Heinie Kühlmann, Mientje Peulen, onbekend, Jan Caris (?), onderste rij: onbekend, Jan v/d Eertwegh, Annie van Lier, een knecht bij Caris en daarnaast mogelijk Annie Brokmann-Janssen.
Foto 238 fam. Rooijakkers-Kuypers = fam. Rooijakkers-Spee

 

Sprokkeling 39 Richtig Baolder(s)

1) Op de foto op blz. 11 ontbreekt de naam van Miet Peeters uit 't Sittert.
2) Op de foto op blz. 72 staan behalve Toon Nillesen ook zijn broers Sjraar en Harie.
3) Op de foto op blz. 150 staan verder Tuün Rooyakkers (van dèn Hoëge) en Antoon Peeters (Toon van Dóeres).
4) Toen de foto op blz. 152 werd gemaakt, woonde in het pand aan de linker kant Jeuke van Bergen, (hotel Wilhelmina), rechts in de gevel woonde Fietse Graad oftewel Gerard Janssen.

Sprokkeling 43 Langs Koesdonker- & Kerkveld

1) pag. 33 linker kolom, de Nieuwlichter A. Clercx moet zijn J. Clercx.
2) foto pag. 58, deze opname is gemaakt aan de voorzijde van de onderwijzerswoning.
3) pag. 115 linker kolom, de marsoefeningen werden op de Grande Route gehouden door de militairen die gelegerd waren in Venlo. In 1910 werd begonnen met de bouw van de kazerne in Blerick.
4) pag. 160 rechter kolom, Peter Kirschbaum werkte als chef van de Technische Dienst bij de VBF (Verenigde Buizenfabrieken) voorheen de Blericksche Buizenfabriek N.V.
5) familiefoto pag. 168 v.l.n.r. Graad v.d. Eertwegh, Sef v.d. Eertwegh (zoon van Graad), Christien Berden-Bouten, Hein Driessen, Emma Janssen, Peter Janssen, Gon v. Cauwenberghe, Peter Bouten (zittend), Rudi Janssen, An v. Cauwenberghe (achter meisje met strik), Lies Bouten (met strik), vrouw op achtergrond onbekend, Peter v. Cauwenberghe (zittend), Emil Janssen (helemaal op achtergrond), Marie v.d. Eertwegh, Mienke Moors- v. Cauwenberghe, Agnes v. Cauwenberghe-Janssen (zittend), Antoon v. Cauwenberghe (met snor), Harie Bouten (helemaal op achtergrond), Sjang Janssen (onterecht voorheen aangeduid als Dré Kirschbaum), Gon Bouten-Janssen, Harrie Bouten (zittend), Tru Janssen-Peters en Petronella v.d. Eertwegh.
6) achterzijde omslag middelste foto, Maria Catharina Teven-Van Wijlick met v.l.n.r. haar kleinkinderen Mie (met pop), To, Har, An en Herman, Sjaak en Pierre van Megen.

Sprokkeling 44 Goederen van naam te Baarlo 2

Gaasbeek en Gaaskuil: Gaas duidt niet op de dialectische vorm van het woord Gas. Gaas duidt op het dialecte woord Gaos dat de betekenis heeft van Gans. We lezen daarom Gansbeek en Ganzenkuil.

Heilige Familiekapel (1900): Deze werd niet door Sjeng Beurskens gebouwd. Na het huwelijk met Hanneke Fleuren onderhield hij de kapel. De bouwer is niet met zekerheid bekend. Waarschijnlijk wasl Sjengs oudste broer Piet betrokken bij de bouw. Hij was metselaar en later aannemer. Sjeng bleef tot aan zijn dood landbouwer.

Woningen aan het Baljuwplein en omgeving werden niet in 1978 maar in 1974 opgeleverd.

Sprokkeling 48 Vastelaovend in Baolder

Enkele Baarlonaren menen zich te herinneren dat er ook in de jaren zestig een enkele keer genk werd gereden in Baarlo. Het is niet duidelijk of dat plaatsvond tijdens het Carnaval.

pagina 28: onderschrift bij de foto van Herm Jacobs. De eerste naam moet zijn Harrie Jacobs

pagina 38: bruidspaar voetbalvereniging moet zijn: Ton Peulen en Corrie Wijnhoven

pagina 78: de prinsenorde is tijdens de receptie van prins Ton I gepresenteerd (1974). Prins Jac Gielen draagt de orde op zijn prinsenfoto, niet Ton.

pagina 124: receptie was niet in het Trefcentrum maar bij Thalia.

pagina 133: onderschrift bij het jaar 1972 is juist maar helaas is daarbij niet de juiste foto geplaatst. Dat geldt ook voor het jaar 1973. Beide foto's zijn per abuis verwisseld.

pagina 136: de naam van de jeugdprins in 2013 moet zijn Dennis I (Beekman)

pagina 164: in het onderschrift van de foto dreej maol trio staat de naam Hans Gubbels. Dit moet zijn Hans Colbers.

pagina 165: onderschrift bij de middelste foto moet zijn: Vastelaovesmaedjes. V.l.n.r. Marion Houben, Katja Aelen, Truus Jeucken, Marloes van den Eertwegh, Toos Niederheide, Dorothe de Bock en Miriam Colbers.

Verder is aangegeven dat er te weinig aandacht is uit gegaan aan de bijdrage van Theike Driessen aan de Baarlose optochten. Theike viel op door zijn bijzondere creaties. Dan werden we er nog op getipt dat er sinds 1986 de traditie bestaat dat de bruidsparen tijdens de receptie een lampenkap cadeau krijgen voor de toekomstige kinderkamer.