Literatuuropgave

Dorpseigen 3: De Grotestraat / Bongers-Mertens, Lies; Brueren, Josefien; Heines, Miep 1987

Dorpseigen 4 : De Vergelt / Bongers-Mertens, Lies; Haenen, Maria; Heines, Miep 1991

Het kasteel de Borcht te Baarlo / Bunningen, Bert van 1975

Het landgoed de Berckt / Coehorst, E.; Houben, Pierre; Lemmen, Louis; Schinck, Piet 1982

De zondagsdichter Mathijs Houba (1846-1940) / Coehorst, E.; Heines, Miep 1986

Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945 : herinneringen in woord en beeld / Coelen, Jan van der; Houben, Pierre; Schinck, Piet; Brueren, Josefien; ...et al. 1994

Dorpseigen 5: De Hei : Braamhorst, Koesdonk, Hert, Schafelt, Berckterheide, Hei / Coelen, Jan van der; Haenen, Maria; ...et al. 1995

Het agrarisch verenigingsleven in Baarlo 1871-2001 : Gedenkboek bij het 100-jarig bestaan op 14 januari 2001 van de afdeling Baarlo van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond / Coelen, P.J.C. van der 2001

De Bospartizanen van Baarlo : En andere perioden uit het verzet in Limburg / Derix, Jan M.G. 1980

Register op de leenaktenboeken van het Pruisisch Overkwartier van Gelder 1713-1794 / Flokstra, M. 1991

Kastelen in het Land van Kessel / Flokstra, M. 2005

Wording en ondergang van een kerkgebouw, 1868-1944 : De Sint-Petruskerk te Baarlo van architect P.J.H. Cuypers / Heines, Miep 1985

90 kleuteronderwijus in Baarlo / Heines, Miep; Houben, Pierre; Wijnhoven, Jan 1996

Verzet : De 66 dagen van Baarlo / Hofwijk, J.W. 1982

Van Barle tot Baarlo : Monumenten uit een rijk verleden / Houben, Pierre; Brueren, Josefien; ...et al. 1984

Mathias Kessels : Beroemde telg uit een Baarloos geslacht / Houben, Pierre 1989

Het zal beter gaan als gij U voorstelt / Lemmen, Louis 1980

Baarlo in donkere tijden 1940 - 1945 : Herinnering aan 50 jaren bevrijding K.P.-en Limburg en Maas & Waal 1995

De Berckt : feodaal riddergoed en klooster : historische schets / Meel, Chr.C. van 1939

Baarlo in Beeld : Fotosprokkeling 2004 / Megen, Herman van; Coelen, Jan van der 2004

Het riddergoed De Raay / Oever, Matthia van den; Houben, Pierre 1984

De Borcht te Baarlo / Renaud, J.G.N.; Flokstra, M.; Wijnhoven, Jan 2000

Verslag van het restauratie-verloop kasteel -De Borcht- Baarlo / Ruigt, A.J.G. 1974

Van St. Josefklooster naar Kloosterhof 1903-1995 / Schinck, Piet 1995

De Hoffacker : Boerderij- en dorpsgeschiedenis / Schinck, Piet 1998

En weer werd de vijand verslagen : Dagboek Hein Peeters, Tjipanas 21 juli 1947 : De baarlose jongens in Indië, 1945-1950 / Schinck, Piet 1999

Anderhalve eeuw Fanfare Gezelschap Baarlo, 1852-2002 : Uitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van fanfare Eendracht op 29 september 2002 / Schinck, Piet 2002

Dorpseigen 6: Soeterbeek : De geschiedenis van een oud buurtschap / Schinck, Piet; Coehorst, E.; ...et al. 2003

Uit een kroniek van een Baarlose pastoor / Wijnhoven, Jan 1984

Sinte Odilia / H. van Rooijen, 1946

Dorpseigen II: De oude dorpskern / Wijnhoven, Jan 1986

Loop van de Romeinse heerbaan aan de westzijde van de Maas via Cuijk over Blariacum, Heel en Dilsen naar Maastricht. (Fig.Venner, 2000)

Op den baum : nieuwsblad voor Maasbree en Baarlo/ Kessel

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg = Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

Foto-, kaarten- en archiefcollectie HWG de Borcht

Literatuuropgave:Dorpseigen 3: De Grotestraat / Bongers-Mertens, Lies; Brueren, Josefien; Heines, Miep 1987

Dorpseigen 4 : De Vergelt / Bongers-Mertens, Lies; Haenen, Maria; Heines, Miep 1991

Het kasteel de Borcht te Baarlo / Bunningen, Bert van 1975

Het landgoed de Berckt / Coehorst, E.; Houben, Pierre; Lemmen, Louis; Schinck, Piet 1982

De zondagsdichter Mathijs Houba (1846-1940) / Coehorst, E.; Heines, Miep 1986

Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945 : herinneringen in woord en beeld / Coelen, Jan van der; Houben, Pierre; Schinck, Piet; Brueren, Josefien; ...et al. 1994

Dorpseigen 5: De Hei : Braamhorst, Koesdonk, Hert, Schafelt, Berckterheide, Hei / Coelen, Jan van der; Haenen, Maria; ...et al. 1995

Het agrarisch verenigingsleven in Baarlo 1871-2001 : Gedenkboek bij het 100-jarig bestaan op 14 januari 2001 van de afdeling Baarlo van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond / Coelen, P.J.C. van der 2001

De Bospartizanen van Baarlo : En andere perioden uit het verzet in Limburg / Derix, Jan M.G. 1980

Register op de leenaktenboeken van het Pruisisch Overkwartier van Gelder 1713-1794 / Flokstra, M. 1991

Kastelen in het Land van Kessel / Flokstra, M. 2005

Wording en ondergang van een kerkgebouw, 1868-1944 : De Sint-Petruskerk te Baarlo van architect P.J.H. Cuypers / Heines, Miep 1985

90 kleuteronderwijus in Baarlo / Heines, Miep; Houben, Pierre; Wijnhoven, Jan 1996

Verzet : De 66 dagen van Baarlo / Hofwijk, J.W. 1982

Van Barle tot Baarlo : Monumenten uit een rijk verleden / Houben, Pierre; Brueren, Josefien; ...et al. 1984

Mathias Kessels : Beroemde telg uit een Baarloos geslacht / Houben, Pierre 1989

Het zal beter gaan als gij U voorstelt / Lemmen, Louis 1980

Baarlo in donkere tijden 1940 - 1945 : Herinnering aan 50 jaren bevrijding K.P.-en Limburg en Maas & Waal 1995

De Berckt : feodaal riddergoed en klooster : historische schets / Meel, Chr.C. van 1939

Baarlo in Beeld : Fotosprokkeling 2004 / Megen, Herman van; Coelen, Jan van der 2004

Het riddergoed De Raay / Oever, Matthia van den; Houben, Pierre 1984

De Borcht te Baarlo / Renaud, J.G.N.; Flokstra, M.; Wijnhoven, Jan 2000

Verslag van het restauratie-verloop kasteel -De Borcht- Baarlo / Ruigt, A.J.G. 1974

Van St. Josefklooster naar Kloosterhof 1903-1995 / Schinck, Piet 1995

De Hoffacker : Boerderij- en dorpsgeschiedenis / Schinck, Piet 1998

En weer werd de vijand verslagen : Dagboek Hein Peeters, Tjipanas 21 juli 1947 : De baarlose jongens in Indië, 1945-1950 / Schinck, Piet 1999

Anderhalve eeuw Fanfare Gezelschap Baarlo, 1852-2002 : Uitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van fanfare Eendracht op 29 september 2002 / Schinck, Piet 2002

Dorpseigen 6: Soeterbeek : De geschiedenis van een oud buurtschap / Schinck, Piet; Coehorst, E.; ...et al. 2003

Uit een kroniek van een Baarlose pastoor / Wijnhoven, Jan 1984

Sinte Odilia / H. van Rooijen, 1946

Dorpseigen II: De oude dorpskern / Wijnhoven, Jan 1986

Loop van de Romeinse heerbaan aan de westzijde van de Maas via Cuijk over Blariacum, Heel en Dilsen naar Maastricht. (Fig.Venner, 2000)

Op den baum : nieuwsblad voor Maasbree en Baarlo/ Kessel

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg = Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

Foto-, kaarten- en archiefcollectie HWG de Borcht