Beknopte chronologie van de naoorlogse periode

1946: Oprichting Thuisfront.
1946-1949: Bouw woningwetwoningen aan de Koningin Julianastraat.
1946-1950: Baarlose jongens in Nederlands Indië.
1948: Aanleg Koningin Julianastraat.
1948: De eerste radio-opnamen van fanfare Eendracht voor de Indiëgangers.
1949: Het militaire pijperkorps The Black Watch brengt een bezoek aan Baarlo.
1949: Installatie pastoor H. Spee.
1949: Start aanleg bijzondere begraafplaats.
1949-1953: Bouw bijzondere meisjesschool aan de Maasstraat (latere basisschool 't Kempke).
1950: Bezoek van de Harmonie Municipal de Bousbeque aan Baarlo.
1951: Bouw van een meisjesschool aan de Pastoor Geenenstraat.
1951: Aanleg Albert Neuhuysstraat.
1951: Eerste steenlegging nieuwe St. Petruskerk.
1952: Inzegening kapel op de Braamhorst.
1952: Bouw van de landbouwschool aan de Koningin Julianastraat.
1952: 25-jarig bestaan van voetbalvereniging Baarlo.
1952: Eeuwfeest Fanfare Eendracht.
1953: Bouw woningwetwoningen Past. Geenenstraat, Wilhelminastraat, Napoleonsbaan Zuid en Albert Neuhuysstraat.
1954: Verzoek van de inwoners van Oyen om aansluiting bij de gemeente Maasbree.
1954: 40 jarig jubileum van de Katholieke Arbeidersbeweging afdeling Baarlo.
1954: Organisatie nationaal Concours-Hippique.
1954: Profvoetbalteams Ajax, Feijenoord, Fortuna en de Graafschap op de Berckt.
1954-1957: Bouw kleuterschool de Engelbewaarder aan de Pastoor Geenenstraat.
1955: Oprichting eerste Baarlose Carnavalsvereniging Kook '51. Prins Lei I (Segers).
1955-1965: Bouw en uitbreiding van de huishoudschool aan de Pastoor Geenenstraat.
1956-1960: Ruilverkaveling Middelste Horst.
1956-1960: Uitbreidingsplan Kerkveld.
1957-1958: Bouw van woningwetwoningen aan de Molenveldstraat, Karel Doormansstraat, Pastoor Geenenstraat en Pr. Bernhardstraat
1959: Oprichting carnavalsvereniging de Kook '59.
1959-1970: Bouw woningwetwoningen op het Kerkveld (Oranjebuurt).
1960: Einde ambtstermijn burgemeester Janssens.
1960-1969: Ambtstermijn burgemeester Schols.
1960-1972: Inrichting en instandhouding huisvuilstortpaats de Koeberg.
1961: Aankoop kasteel d'Erp door gemeente.
1961-1963: Aanleg paardenrenbaan en motorbaan met tribune op Sportpark de Berckt.
1961-1964: Uitbreidingsplan de Sprunk.
1962: Kunstenaar Shinkichi Tajiri vestigt zich in Baarlo.
1963-1965: Bouw gymnastiekzaal.
1964: Eerste N.A.C.O. auto-races op het sportpark de Berckt.
1964: Aanleg speelterrein bij kasteel d'Erp.
1964-1967: Bouw en uitbreiding van de openbare bibliotheek aan de Kwistbeeklaan.
1964-1966: Uitbreidingsplan Molenberg.
1965-1972: Reconstructie omgeving Marktplein.
1965-1978: Plan van burgemeester Schols voor dorpsuitbreiding in de Bong met een derde parochie en uiteindelijke keuze voor het uitbreidingsplan d'Erp.
1966-1968: Bouw van de St. Petrusschool aan de Sprunklaan (latere bijzondere lagere school De Sprunk.
1967-1971: Bouw van woningwetwoningen aan de Pr. Clausstraat en Pr. Irenestraat.
1968: Stichting van een gemengde school, de Mariaschool -noodgebouw (de latere basisschool De Kwistbeek).
1968: Start van een mededelingenblad (later Op den Baum geheten).
1968: Sloop van het oude Raadhuis.
1968-1969: Exploitatie en uitbreiding van het kampeerterrein op de Berckt.
1968-1970: Aanleg openluchtzwembad de Berckt.
1968-1974: Aanpassing kruispunt ter hoogte van de Molen met een in 1973 gehouden protest.
1969: Onthulling van het verzetsmonument (van W. Rijvers).
1969: Aanvang ambtstermijn burgemeester Defeche.
1969-1972: Bouw van woningwetwoningen in uitbreidingsplan d'Erp.
1969-1972: Bouw van bejaardenwoningen aan de Fuusstraat, Brouwerstraat en Zuivelstraat.
1971: Oprichting Sjiwa.
1972: Installatie pastoor A. Lebens.
1972-1978: UItbreidingsplan Diepenbroek.
1972-1975: Restauratie kasteel d'Erp.
1972-1977: Reconstructie Hoogstraat en Marktstraat.
1973-1977: Bouw van woningwetwoningen aan de Slotvoogdstraat en Hertog van Gelrestraat.
1974: Eeuwfeest schutterij St. Antonius en St. Petrus.
1974-1976: Reconstructie Marktstraat en Maasstraat(sloop Zuivelhuis).
1974-1977: Aanleg sportpark de Meeren.
1974-1978: Bestemmingsplan Recreatiegebied de Berckt.
1975-1976: Restauratie watermolen.
1975-1980: Bouw sporthal de Kazing.
1975-1980: Verbouwing Trefcentrum.
1975-1980: Bouw manege.
1976: aanvang ambtstermijn burgemeester Hubben.
1976-1981: Bouw van de Kwistbeekschool aan de Kwistbeeklaan.
1977-1978: Restauratie St. Annakapel.
1978-1980: Bouw brandweerkazerne Zuivelstraat.
1978-1981: Bouw van woningwetwoningen Kramerstraat, Mulderstraat en Huissen.
1979: Opening van de nieuwe Kwistbeekschool aan de Hertog van Gelrestraat.
1979: Eeuwfeest kapel op de Hei.
1979-1980: Bouw sportaccommodatie de Kazing.
1982: Op 7 juni 1982 overlijdt Mgr. Thijssen in Surabaya Indonesië.
1983: Oprichting Jenaplanschool de Omnibus.
1984: Nieuwbouw zuidzijde Markt met kantoorruimten en openbare bibliotheek.
1984: Watersnood.
1985: Installatie pastoor Chr. Janssen.
1985: Aanvang ambtstermijn burgemeester van Berckel.
1985: Manifestatie voor behoud zelfstandigheid van de gemeente Maasbree.
1986: Opening bejaardenoord aan de Zuivelstraat.
1987: Pinkpopfestival op het sportpark in Baarlo.
1988: Sloop meubelfabriek en bouw van seniorenwoningen aan de Mgr. Thijssenstraat.
1989-1992: Sloop en herbouw van het brouwershuis aan de Markt.
1992: Aanvang ambtstermijn burgemeester Brokken.
1993: Kasteel d'Erp gaat over in particulieren handen.
1993: Watersnood.
1995: Watersnood.
2000: Organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS).
2000: Bouw van de Heilige Familiekapel.
2001: Eeuwfeest van de boerenbond.
2002: Eeuwfeest van het St. Jozefklooster.
2003: Eeuwfeest van de boerenleenbank.
2003: Aanvang ambtstermijn burgemeester Rabelink.
2004: Vondst van een oud grafkruis van omstreeks 1561 op het voormalig kerkhof.
2004: Bouw basisschool De Bollenberg (voorheen De Sprunk) en Panta Rei (voorheen Omnibus).
2004: Realisatie utbreidingsplan Kuukven-Heierhof.
2006-2007: Start sloop woningen Albert Neuhuysstraat en herstructurering van het plangebied.
2009: Overlijden Shinkichi Tajiri.
2009: Viering Baarlo 65 jaar bevrijd.
2010: Gemeentelijke herindeling en opheffing van de gemeente Maasbree.
2010: De heer Math Vestjens waarnemend burgemeester.
2010: Installatie burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo.
2010: Vorming nieuwe gemeente Peel en Maas.
2011-2012: Realisatie eerste fase plan Engelbewaarder.
2012: Installatie pastoor H. Horstman.
2013: Herbestemming Groene Kruisgebouw.
2013: Renovatie St. Annakapel.
2014: Historische Werkgroep de Borcht bestaat 40 jaar
2014: Eerste Kastelendag
2015: Opening MFC De Engelbewaarder
2016: Installatie kapelaan H. Te Boekhorst
2018: Start onderzoek meer dan 40 grafheuvels in De Meeren
2018: Volledige restauratie oorspronkelijk Sint Annabeeld uit de Sint Annakapel
2019: Viering Baarlo 800 jaar
2019: Tweede Kastelendag
2019: Viering Baarlo 75 jaar bevrijd
2020: Corornacrisis
2020: Afscheid vice-voorzitter HWG de Borcht Herman van Megen
2020: Nieuwe voorzitter HWG de Borcht Geert Segers
2021: Hoog water Maas (zomer)
2021: Grote reconstructie Napoleonsbaan en Kwistbeek