Literatuuropgave bij de dorpsgeschiedenis

- Dorpseigen 3: De Grotestraat / Bongers-Mertens, Lies; Brueren, Josefien; Heines, Miep 1987
- Dorpseigen 4 : De Vergelt / Bongers-Mertens, Lies; Haenen, Maria; Heines, Miep 1991c)
- Het kasteel de Borcht te Baarlo / Bunningen, Bert van 1975
- Het landgoed de Berckt / Coehorst, E.; Houben, Pierre; Lemmen, Louis; Schinck, Piet 1982
- De zondagsdichter Mathijs Houba (1846-1940) / Coehorst, E.; Heines, Miep 1986
- Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945 : herinneringen in woord en beeld / Coelen, Jan van der 1994
- Dorpseigen 5: De Hei / Coelen, Jan van der; Haenen, Maria; ...et al. 1995
- Het agrarisch verenigingsleven in Baarlo 1871-2001 / Coelen, P.J.C. van der 2001
- De Bospartizanen van Baarlo / Derix, Jan M.G. 1980
- Register op de leenaktenboeken van het Pruisisch Overkwartier van Gelder .. / Flokstra, M. 1991
- Kastelen in het Land van Kessel / Flokstra, M. 2005
- Wording en ondergang van een kerkgebouw,../ Heines, Miep 1985
- 90 jaar kleuteronderwijs in Baarlo / Heines, Miep; Houben, Pierre; Wijnhoven, Jan 1996
- Verzet : De 66 dagen van Baarlo / Hofwijk, J.W. 1982
- Van Barle tot Baarlo / Houben, Pierre; Brueren, Josefien; ...et al. 1984
- Mathias Kessels : Beroemde telg uit een Baarloos geslacht / Houben, Pierre 1989
- Het zal beter gaan als gij U voorstelt / Lemmen, Louis 1980
- Baarlo in donkere tijden 1940 - 1945 : 50 jaren bevrijding K.P.-en Limburg en Maas & Waal 1995
- De Berckt : feodaal riddergoed en klooster : historische schets / Meel, Chr.C. van 1939
- Baarlo in Beeld : Fotosprokkeling 2004 / Megen, Herman van; Coelen, Jan van der 2004
- Het riddergoed De Raay / Oever, Matthia van den; Houben, Pierre 1984
- De Borcht te Baarlo / Renaud, J.G.N.; Flokstra, M.; Wijnhoven, Jan 2000
- Verslag van het restauratie-verloop kasteel -De Borcht- Baarlo / Ruigt, A.J.G. 1974
- Van St. Josefklooster naar Kloosterhof 1903-1995 / Schinck, Piet 1995
- De Hoffacker : Boerderij- en dorpsgeschiedenis / Schinck, Piet 1998
- En weer werd de vijand verslagen / Schinck, Piet 1999
- Anderhalve eeuw Fanfare Gezelschap Baarlo / Schinck, Piet 2002
- Dorpseigen 6: Soeterbeek / Schinck, Piet; Coehorst, E.; ...et al. 2003
- Uit een kroniek van een Baarlose pastoor / Wijnhoven, Jan 1984
- Sinte Odilia / H. van Rooijen, 1946
- Dorpseigen II: De oude dorpskern / Wijnhoven, Jan 1986
- Loop van de Romeinse heerbaan aan de westzijde van de Maas .... (Fig.Venner, 2000)
- Op den baum : nieuwsblad voor Maasbree en Baarlo/ Kessel
- PSAL, Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
- Foto-, kaarten- en archiefcollectie HWG de Borcht