kerk.jpg

Bouw van een nieuwe parochiekerk

Aan het eind van de 19e eeuw kreeg de omgeving van de Markt een geheel andere aanblik. In enkele buitengewone vergaderingen van de kerkeraad werd in 1867/68 besloten tot vergroting van de oude parochiekerk. Hiervoor werd grond aangekocht en geruild van het echtpaar Joosten-Houwen en de familie Lambrechts. Als opzichter voor de steenbakkerij werd Renier Beurskens aangewezen. De financiering voor de vergroting van de kerk gebeurde onder meer door de verkoop van de Kiƫrhof in 1874. Aan de Roermondse Architect Pierre Cuypers werd de opdracht verleend om een ontwerp te maken voor de nieuwe kerk. Ook de parochianen brachten geld bijeen. Met de plaatselijke adel, de families d'Erp en d'Olne maakte de kerkeraad afspraken over de verdeling van zitplaatsen, de grafstenen en de begraafplaatsen. In 1878 was de nieuwe kerk klaar.

Twaalf jaar later kreeg de familie d'Erp vergunning voor een grafkelder onder het kerkhof en werd subsidie aangevraagd voor het voltooien van de kerktoren. De pastoor betrok in 1885 de nieuwe pastorie aan de Markt, het voormalige woonhuis van de familie Lambrechts.

pastorie.jpg