Oprichting van een Fanfaregezelschap

In de sprokkeling: 'Anderhalve eeuw Fanfare Gezelschap Baarlo 1852-2002' schetst  de heer P. Schinck de ontstaansgeschiedenis van de Baarlose fanfare tegen de achtergrond van deze kleurrijke en bewogen periode. Eén van de motieven tot de oprichting van een fanfaregezelschap naar de woorden uit die tijd was dat blaasmuziek bijdroeg tot verheffing van het volk, een motief dat uitstekend paste bij het liberale gedachtegoed van het Nieuwe Licht. In tegenstelling tot veel andere plaatsen waar eveneens in de jaren vijftig van de 19e eeuw muziekgezelschappen werden opgericht kreeg de fanfare in Baarlo nauwelijks steun van de adel en de kerk. Initiatief tot de oprichting van het gezelschap namen de notabelen en aanhangers van het Nieuwe Licht, in de kleine door politieke tegenstellingen verscheurde dorpsgemeenschap. Met name brouwer en koopman Adolf Verhaegh speelde een grote rol bij de oprichting van de muziekvereniging die in zekere zin zijn geesteskind was.

fanfare.jpg

De oprichting werd mede ondersteund door brander, raadslid, schoolmeester en latere burgemeester Jan Frans Gommans. Het gezelschap vond voor repetitie een onderkomen in de 'Caveau of het Societijtje van Godfried Verhardt (in de volksmond Sestjeitje). Deze sociëteit lag aan de Maasstraat en was een gezelligheidsvereniging die notabelen bijeenbracht voor conversatie, lezen van weekbladen en luisteren naar muziek. In de ogen van Pastoor Cremers was deze herberg een poel van verderf: wijl meester Verhaegh bierbrouwer is en Jan Frans Gommans, de Burgemeester, door het Oude Licht genoemd de zeerat, brander is, wordt er niet geslagen of gevochten, dan blijft de herberg den ganschen nacht open' en dat tot verdriet van 'menig ouder wegens het laat uitblijven van zijnen zoon'. Op het oude vaandel prijkte de naam 'Fanfare gezelschap'. In 1890 werd de naam van de vereniging gewijzigd in 'Eendragt'. De tijd van het Oude en Nieuwe Licht was definitief voorbij en tweedracht, aldus de auteur van de Sprokkeling, dat het fanfaregezelschap in het voorbije verleden veel hinder had bezorgd, moest maar zo snel mogelijk worden vergeten.