School annex raadhuis

Naast een nieuwe parochiekerk waren er eveneens plannen voor een nieuwe dorpsschool annex raadhuis. De bestaande dorpsschool bij het oude kerkhof kon immers niet verder worden vergroot.

De nieuwbouw werd gerealiseerd op de hoek Hoogstraat-Markt naar een ontwerp van  architect J. Kayser. De gemeente kocht hiervoor grond en de bakkerij aan van de erfgenamen van Peter Janssen d'n bèkker en Maria Catharina Timmermans. Het werk werd in 1881 aangenomen door Peter Roemen uit Steyl.
raadhuis.jpg
De school telde zes ruimten waarvan er drie op de benedenverdieping in gebruik waren voor onderwijs aan de Baalose jeugd. Elk klaslokaal werd verwarmd met een kachel. Achter de school lag een grote speelplaats die grensde aan de kapelanie, de armenwoningen (de viéf hötte) en het latere patronaatsgebouw. De boom die nu nog voor het trefcentrum staat stond vroeger op de speelplaats van de school. Onder deze boom zochten de kinderen verkoeling tijdens warme lente- en zomerdagen.

Aan de voorzijde van het gebouw gaf een grote poort toegang tot het raadhuis en de school. De raadszaal was ondergebracht in het lokaal rechts van het balkon. Ook de fanfare mocht gebruik maken van dit lokaal voor haar wekelijkse repetities. Toen de raad geen zitting meer had in Baarlo werd de raadszaal ingericht als klaslokaal. De grote houten schoorsteenmantel herinnerde nog aan de voormalige functie. Op zondagochtend na de hoogmis deed de plaatselijke veldwachter de gemeentelijke mededelingen vanaf het balkon. De gemeentelijke publicaties werden opgehangen in het publicatiekastje naast de hoofdingang. Achter de grote poort links van het gevang bevond zich het gemeentelager. De poort vormde eveneens de doorgang naar de speelplaats. De school deed tot 1906 dienst als openbare school voor jongens en meisjes. De meisjes kregen daarna les van de zusters in het St. Jozefklooster aan de Maasstraat.