Baarlo onder Spaans gezag

Gedurende de periode 1510-1543 was sprake van de zogenoemde Gelderse oorlogen. Gelre, waarvan ook Baarlo deel uitmaakte, verkeerde in oorlog met de Habsburgse Nederlanden (Holland, Vlaanderen en Brabant). Eén van deze oorlogen was gericht tegen het hertogdom Brabant. Het conflict met dit hertogdom ontstond in 1473 na de brute inlijving van Gelre door Karel de Stoute. Na Karels dood kwam Gelre in opstand tegen de wettige opvolgster Maria van Bourgondië en daarna tegen haar echtgenoot Maximiliaan van Oostenrijk. Gelre slaagde erin om het Bourgondische juk van zich af te werpen. Kenmerkend voor deze oorlogen was dat ze niet door middel van veldslagen werden uitgevochten maar door plundering en brandschatting van dorpen en steden.


karelV.jpgIn 1511 plunderden de Brabanders het slot Grebben (Grubbenvorst). Venlo werd met steun van de Engelsen bestormd en zoals eerder vermeld, de veste Baarlo ingenomen waer over de Brabanders vreughden vuijren en bazuijnen ontstaeken. De Gelderse oorlogen vormden een zijtoneel van een groter conflict tussen Frankrijk en Spanje.

In 1543 nam de Habsburgse keizer Karel V de Gelderse steden Roermond en Venlo in. Hij bezegelde de inname met het verdrag van Venlo (7 september 1543). Met deze bezegeling kwam definitief een einde aan het hertogdom Gelre. Gelre vormde voortaan onderdeel van de Spaanse Nederlanden die vanuit Brussel centraal werd bestuurd. In 1580 werd Roermond de hoofdstad van het gebiedsdeel Gelre.

Belangrijke veranderingen vonden plaats op kerkelijk vlak met de opkomst en invloed van de reformatie. In 1559 volgde een nieuwe indeling van bisdommen waarbij Roermond een zelfstandig bisdom werd en los kwam van Luik. Willem van der Lindt (Lindanus) werd enige tijd later definitief benoemd tot bisschop van Roermond. Hij stond bekend als een berucht inquisiteur en zijn benoeming leidde tot religieuze en politieke spanningen. Nadat de protestanten in de Nederlanden in 1567 in opstand kwamen tegen de Spanjaarden stuurde Filips II de hertog van Alva en een leger om de revolte de kop in te drukken. Dit ontaarde in 1568 in een oorlog die later bekend werd als de Tachtigjarige oorlog. In 1632 volgde de grote veldtocht van Frederik Hendrik waarbij Venlo en Roermond in handen vielen van de Hollanders. Baarlo werd wisselend door Spaanse en staatse troepen bezocht. In 1635 hield een gevreesd keizerlijk regiment Kroaten huis in onze omgeving. De Kroaten opereerden als bondgenoot van de Spanjaarden. Omdat Spanje haar betalingsbeloften niet na kwam trokken de Kroatische huursoldaten al plunderend en brandschattend rond.