De Sprunk

Naast de molen ligt een natuurlijke waterbron; de Sprunk. Deze deed lage tijd dienst als openbare wasplaats en Bleckerije. Ooit zal de Sprunk hebben voorzien in schoon drinkwater. De bron en de watermolen maakten deel uit van een goed dat de Speulhof heette en dat niet ver van het kerkhof, de sprunk en de watermolen verwijderd lag. De exacte locatie van deze hof is niet bekend.

Onderstaand de trancriptie van een stuk betreffende de openbare aanbesteding voor het opmaken van de openbare wasplaats:

Den Sprung te maken 40 voet lang en 16 voet breed
en anderhalven voet diep als hij tegenwoordig is en
rontomme met vaaschienen te batten
en vast te maacken paalen, ider paal een voet
van malkanderen, alsmede de faschinen met
rossen te bekleeden; de sluyse moet goed sufficant
van eyken 2 duymsche planken, breed 1½ voet
en van vooren met 2 duymsche planken, dyt
te maacken en den Sprung voor 2 jaaren
t'onderhouden en sal 't hout tot de fachinen
van de gemeente aengeweesen worden, alsook
dry waschstoelen en een houtere vloer voor
de waschstoelen om op te staan, soolang
als noodig is, ende sal de aenneemer deser
..ost eene hegge van doorne planten pooten
binnen de leunen en moet den aenneemer
dese hegge in tijd van 6 jaaren in staet leveren
op pene dat in contrairen val sulx op sijne
kosten sal verhaalt worden, opgehangen op 100
gulden en opgegaan tot op 200 gulden, aengemijnd
bij Peter Opheijs.
Ten tijde van 't branden der kertse is nog
afgemijnd 71 gulden en naar uytbranden derselve
verbleven aen J: Holtackers, en heeft dese
ten effecte vandien eygenhandig geteeckent.
[w.g.]
Joannes Holtackers

Sprunk.jpg