Riddergoed De Raay

Aan de Napoleonsbaan-Zuid ligt het riddermatig huis De Raay. In 1236 wordt melding gemaakt van de eerste bezitter van dit vrije riddergoed: Tilman de Raade. Het riddermatig huis behoorde toe aan de graven van Kessel nadat deze het in 1279 verkregen hadden. De bezitters kenden een aantal voorrechten zoals het recht op een slotkapel, een eigen jachtrecht in de hele omgeving van Baarlo en een reeks van heffingen (meestal in natura) die door de gemeente moesten worden opgebracht. Door Hadewig van Kessel, de echtgenote van Hendrick van der Voert kwam het aan de familie Van der Voert (Voort of Voirt). Hierna kwam het huis achtereenvolgens door vererving in handen van de families van der Horst, Van Baexem, Van de Marck en door verkoop aan de burgerfamilie Hermans uit Heel. Maria Barbara Hermans die in 1820 met de uit Luik afkomstige Francois Josephus de Bossart de Lethembrouck huwde kreeg het vervolgens in eigendom.
In de periode dat de familie de Bossart de Lethembrouck op het riddermatig huis woonde werd de naastgelegen boerderij gebouwd. Het gebouw dateert uit 1881. In 1911 ging de Raay bij successie over op Maria Roberti. Zij was gehuwd met Joseph Hustinx. Uiteindelijk kwam het in 1937 in handen van de Missie- en Aanbiddingszusters van de H. Familie. Thans is het goed, na verkoop, een grondige restauratie en verbouwing ingericht als hotel en international art center.