De watermolen

Watermolen.jpg

Het molenrecht verleende de kasteelheer het recht om de bouw van een molen al of niet toe te staan. Daarnaast kon hij de inwoners van de heerlijkheid dwingen om hun graan op zijn molen te laten malen. De watermolen bleef eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met het Huys ende Borch. In 1388 werd voor het eerst melding gemaakt van deze onderslagmolen die men gebruikte voor de bemaling van graan. Stroomafwaarts, in de Vergelt, stond nog een tweede watermolen.