Kapellen

annakapel.jpg

De grootste kapel toegewijd aan St. Anna werd in 1674 in opdracht van pastoor Joannes á Coulen gesticht op de plaats waar voorheen een hagelkruis stond. Het hagelkruis kreeg na het gereedkomen van de kapel een nieuw plaats langs een veldweg op het kerkveld.

Centraal in de kapel staat een beeld van St. Anna. De heilige heeft in het volksgeloof een belangrijke plaats. Zo werd ze vroeger aangeroepen voor een goede korenoogst. Daarnaast was de heilige ook de patrones van zwangere vrouwen. Tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie werd bij het heiligenhuisje gestopt en werden de gelovigen gezegend met het allerheiligste. In 1978 is de kapel gerestaureerd door de Stichting Veldkruizen en Kapellen.

 

Het exacte stichtingsjaar van de St. Antoniuskapel (Sint Tönniskepèlke) op de Molenberg is niet bekend. In 1695 wordt ze reeds vermeld. De kapel is waarschijnlijk ongeveer gelijk met de Sint Annakapel gebouwd.

antoniuskapel.jpgDe St. Antoniuskapel wordt gekenmerkt door haar opmerkelijke en unieke vorm; een zeshoekig gebouwtje met tentdak. Op 29 juni, het feest van de patroonheilige St. Petrus , trok vroeger de Sint Piëterspersessie door het dorp. Tijdens deze processie werd halt gehouden bij het Tönniskepèlke.

Het is vrijwel zeker dat de oude Baarlose broederschap St. Antonius en St. Urbanus in verband staat met de stichting van de St. Antoniuskapel. Geschiedschrijver L’Escaille vermeldt in zijn Seigneurie de Baerlo het jaar 1390 waarin de Broederschap reeds zou hebben bestaan. De broederschap was verbonden met het altaar in de parochiekerk van St. Antonius abt en St. Urbanus, twee heiligen die in Baarlo een bijzondere verering kenden. Tot in de 18e eeuw trok er op het feest van Sinterbaan (25 mei) een processie door het dorp waarbij mag worden verondersteld dat ook de Antoniuskapel in de route was opgenomen. Het officie bij het altaar vond plaats op alle vrijdaghen in quatuor temper weeck een singende misse met zijn vigilie te zingen tot laefenisse van verledene broeders. Uit het officie volgden inkomsten voor de kerk.