Scheres

Op de plaats van het 19e eeuwse kasteel Scheres stond oorspronkelijk een grote hoeve die bewoond werd door de familie Scheres. De hoeve moet er al in de 15 eeuw hebben gestaan en bestond uit een huis met vijf benedenkamers, een ruime kookkeuken, een schuur en vijftien morgen landbouwgrond. In 1678 werd ze bewoond door de familie Van der Keelen. Ze onderging in die periode een algehele verbouwing. In 1766 werd ze verkocht aan de familie d'Olne die de hoeve aan het begin van de 19e eeuw verbouwde tot kasteel.