Enkele oude Baarlose boerderijen

Waarschijnlijk liggen enkele van de oudste Baarlose boerderijen op plaatsen van een oudere agrarische bebouwing. Voor de meest gunstige ligging van een boerderij speelde beschutting, bodemgesteldheid en verhang in beken een belangrijke rol. Waar meerdere boerderijen dicht bijelkaar stonden kon een nederzetting ontstaan en uiteindelijk een dorp. Omdat hooiland aanvankelijk een hogere waarde kende dan grasland stonden de oudste boerderijen op de hoger gelegen Peelhorst. Ze lagen hier bovendien buiten het overstromingsgebied van de Maas. Enkele mooie voorbeelden zijn de Boekenderhof, Scheres, hof Soeterbeek, de Kieën, de Schafelt en de Koesdonk. Ook in de Bong en op Soeterbeek was sprake van een agrarische bebouwing. De boerderijen met een gemengd landbouwbedrijf lagen voornamelijk op de grens van de graslanden en het hoger gelegen bouwland. Vee, mest en oogst hoefden op deze gunstige plaats maar op korte afstand te worden verplaatst. Voorbeelden hiervan zijn de Hofacker, Hummeray, Hogendries en de niet meer bestaande oude hoeven Hoverhof en Stockmans.

boekenderhof.jpg

De Boekenderhof

Scheres

kierhof.jpg

De Kieën

De Koesdonk

hofacker.jpg

De Hofacker

De Hof Soeterbeek (Aan Ing)