De Boekenderhof

De Boekenderhof ligt in een oud ontginningsgebied ten westen van het dorp. De naam Bucholt verwijst naar beukenhout dat hier rijkelijk voorhanden moet zijn geweest. De met een gracht omgeven hoeve was vóór 1397 een Gelders leen en bezit van de heren van Kessel. In 1397 was het in het bezit van Wilhelm van Swalmen. Deze stichtte in 1376 het Kartuizerklooster te Roermond en schonk aan haar op Sent Anthonisavont abbatis 1397 deze Hoff den Buchholt mitt timmeringen, mit artlande, mit beenden, bossche, bruecken, heyden ende weyden en met alle toebehoren. Willem van Kirchhoff, Hencken Bake en Peter Martyns soon, schepenen van Baarlo, traden op als getuigen. De oorkonde sloot af met de mededeling uitgegaen verkontenis gedaen in der kircken tot Baerlo ses weken ende drije daghe opden koupe des vursz. Haef also alst gebot steyt ons heren van den lande ende gewoente is des lants. Aan de hoeve was een tiendverplichting verbonden voor het onderhoud van het dak en de zijschepen van de Baarlose kerk. De hoeve werd door de Kartuizers verpacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Boekenderhof in brand gestoken en verwoest.

boekenderhof.jpg